Tag Archives: แชร์ลูกโซ่

บิตคอยน์ หลอก แชร์ลูกโซ่?

บิตคอยน์ หลอก แชร์ลูกโซ่?

บิตคอยน์ หลอกลวง หรือไม่บิตคอยน์ เป็นเรื่องหลอกลวง เป็นแชร์ลูกโซ่ (Ponzi) หรือไม่ บิตคอยน์เป็น Ponzi แชร์ลูกโซ่ ? บิตคอยน์เป็นแชร์ลูกโซ่ (Ponzi) ต้องรอคนใหม่ๆเข้ามาซื้ออย่างต่อเนื่อง และราคาจะพังทลายลงถ้าไม่มีคนใหม่เข้ามาซื้อ ใช่ไหม? ก่อนตัดสินว่าบิตคอยน์เป็นแชร์ลูกโซ่ หรือไม่ ลองเปรียบเทียบว่าเข้าข่ายลักษณะใดบ้าง

Continue Reading

X