Category: Uncategorized

โลกกำลังเปลี่ยน

โลกกำลังเปลี่ยน

Disrupt in Disrupt ... Anytime Anywhere Any deviceธุรกิจ อุตสาหกรรม เปลี่ยนไปยังไงบ้าง ใครอยู่ ใครรอด เรื่อง: ธนาคารจะหายไป ภายใน 5ปี ผู้ให้ข้อมูล: ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล (รองผจก.ใหญ่ [...]

Continue Reading

เทรนด์คริปโต

เทรนด์คริปโต

แนวโน้ม การใช้งานคริปโตเคอเรนซี่รวมคลิปการวิเคราะห์เศรษฐกิจจากผู้มีความรู้ที่เกี่ยวข้อง คลิป หัวข้อ:เตือน!!18เดือน รับมือวิกฤตโลกรอบใหญ่(4/9/64) คลิปออนไลน์: 4/9/21 ผู้ดำเนินรายการ: เนาวรัตน์ เจริญประพิณ, ทวีสุข ธรรมศักดิ์ ใจความย่อ: คลิป หัวข้อ: Digital asset โอกาสครั้งใหญ่โลกธุรกิจ คลิปออนไลน์: 17/9/21 [...]

Continue Reading

X