บิตคอยน์ หลอก แชร์ลูกโซ่?

บิตคอยน์ หลอกลวง หรือไม่

บิตคอยน์ เป็นเรื่องหลอกลวง เป็นแชร์ลูกโซ่ (Ponzi) หรือไม่

บิตคอยน์เป็น Ponzi แชร์ลูกโซ่ ?

บิตคอยน์เป็นแชร์ลูกโซ่ (Ponzi) ต้องรอคนใหม่ๆเข้ามาซื้ออย่างต่อเนื่อง และราคาจะพังทลายลงถ้าไม่มีคนใหม่เข้ามาซื้อ ใช่ไหม?

ก่อนตัดสินว่าบิตคอยน์เป็นแชร์ลูกโซ่ หรือไม่ ลองเปรียบเทียบว่าเข้าข่ายลักษณะใดบ้าง

แชร์ลูกโซ่ หรือ Ponzi คืออะไร มีลักษณะยังไง

คำจำกัดความ Ponzi (แชร์ลูกโซ่)

ตามสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกากำหนดไว้ว่า:

“โครงการ Ponzi เป็นการฉ้อโกงการลงทุนที่จ่ายเงินให้กับนักลงทุนที่มีอยู่ด้วยเงินทุนที่รวบรวมจากนักลงทุนรายใหม่ ผู้จัดโครงการ Ponzi มักจะสัญญาว่าจะลงทุนเงินของคุณ และสร้างผลตอบแทนสูงโดยมีความเสี่ยงเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย แต่ในหลายโครงการของ Ponzi พวกหลอกลวงไม่นำเงินไปลงทุน แต่พวกเขาใช้มันเพื่อจ่ายให้กับผู้ที่ลงทุนก่อนหน้านี้และอาจเก็บไว้สำหรับตนเอง.

ในกรณีที่โครงการมีการทำธุรกิจค้าขาย จะทำให้ดูเหมือนมีรายได้สามารถนำมาจ่ายตอบแทนแก่ผู้ลงทุนได้ แต่ด้วยรายได้ที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงเล็กน้อย หรือไม่มีเลย จะทำให้แผนการของ Ponzi จึงจำเป็นต้องมีกระแสเงินใหม่ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพื่อความอยู่รอด เมื่อเป็นเรื่องยากที่จะรับสมัครนักลงทุนรายใหม่ หรือเมื่อนักลงทุนที่มีอยู่จำนวนมากถอนเงินออกไป แผนการเหล่านี้มักจะพังทลายลง

โครงการ Ponzi ได้รับการตั้งชื่อตาม Charles Ponzi ซึ่งหลอกล่อนักลงทุนในช่วงทศวรรษที่ 1920 ด้วยโครงการเก็งกำไรจากไปรษณียากร”

แผนการของธุรกิจ Ponzi หลายๆแบบ จะมีลักษณะร่วมกัน ดังนี้:

 • High returns with little or no risk.
  ให้ผลตอบแทนสูงโดยมีความเสี่ยงน้อยหรือไม่มีเลย, ซึ่งปกติทุกการลงทุนจะมีความเสี่ยงในระดับหนึ่ง และการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่ามักมีความเสี่ยงมากกว่า. ดังนั้นให้พึงสงสัยให้มากเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนที่มีการ “รับประกัน” ผลตอบแทน.
 • Overly consis­tent returns.
  ให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอมากเกินไป, ซึ่งปกติการลงทุนมีแนวโน้มที่จะขึ้นและลง เมื่อเวลาผ่านไป, ให้สงสัยเกี่ยวกับการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอโดยไม่คำนึงถึงสภาวะตลาดโดยรวมไว้ก่อน
 • Unreg­is­tered invest­ments.
  แผน Ponzi มักเกี่ยวข้องกับการลงทุนที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับสำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ, การลงทะเบียนมีความสำคัญ เนื่องจากทำให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการ ผลิตภัณฑ์ บริการ และการเงินของบริษัทได้
 • Unlicensed sellers.
  มีผู้ขายที่ไม่มีใบอนุญาต, กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาล กำหนดให้ต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน และบริษัทต้องได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียน โครงการ Ponzi ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตหรือบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน
 • Secre­tive, complex strate­gies.
  มีกลยุทธ์ที่ซับซ้อน ให้หลีกเลี่ยงการลงทุนหากคุณไม่ได้รับข้อมูลทั้งหมดที่จะทำให้เข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับพวกเขา.
 • Issues with paper­work.
  มีปัญหาเกี่ยวกับเอกสาร ข้อผิดพลาดในใบแจ้งยอดบัญชีอาจเป็นสัญญาณว่าเงินไม่ได้ถูกลงทุนตามที่สัญญาไว้
 • Diffi­culty receiving payments.
  มีความยากลำบากในการรับเงิน ให้สงสัยไว้ก่อนหากคุณไม่ได้รับเงินหรือมีปัญหาในการถอนเงินออก, ส่วนใหญ่ผู้สนับสนุนโครงการ Ponzi บางครั้งจะพยายามป้องกันไม่ให้ผู้ลงทุนถอนเงินออกโดยเสนอผลตอบแทนที่สูงขึ้นสำหรับการอยู่ต่อ

แหล่งข้อมูล: Lyn Alden, Why Bitcoin is Not a Ponzi Scheme: Point by Point, swanbitcoin.com, [160921].

» จากข้อมูลด้านบน เราสามารถตัดสินได้ว่า Bitcoin มีคุณลักษณะของการหลอกลวง เหล่านั้นกี่อย่าง อะไรบ้าง

» คุณสามารถอ่าน ข้อมูลทั้งหมดของบิตคอยน์ได้ที่ Bitcoin White Paper

admin
Written by @QQ