บิตคอยน์ คืออะไร สำคัญอย่างไร เป็นแชร์ลูกโซ่หรือไม่ อนาคตจะเป็นยังไง

เทคโนโลยี บิตคอยน์-บล็อกเชน

เจาะลึก บิตคอยน์-บล็อกเชน

เจาะลึก บิตคอยน์-บล็อกเชน สำหรับคนทั่วไป

Unit-1

Unit 1/8: Basic Cryptography
Live on Fri, Sep 17, 2021

หลักการพื้นฐานของการเข้ารหัสดิจิตอล Hash Function Public-key Cryptography การ sign message เพื่อสร้าง Digital Signature ของ message การสร้าง Bitcoin Address และบทบาทหน้าที่ของ Wallet

Lecture Note Download Link

Unit-2

Unit 2/8: UTXO, Transaction, Block

Live on Fri, Sep 24, 2021

หัวใจของการเข้าใจบิตคอยน์คือการเข้าใจข้อมูลพื้นฐาน 3 อย่าง UTXO, Transaction และ Block ทั้ง 3 อย่างมีความสัมพันธ์กันอย่างไร และเนื่องจากบิตคอยน์เป็นระบบไร้ตัวกลาง เราต้องเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของ Full nodes ซึ่งเปรียบเสมือนผู้ตรวจสอบบัญชีในระบบบิตคอยน์ เพื่อรักษาความถูกต้อง Information integrity ของข้อมูลในบล็อกเชน

Lecture Note: Download Link

Unit-3

Unit 3/8: Full Node, Mining & Proof of Work

Live on Fri, Oct 8, 2021

การเคลื่อนที่ของ transactions and blocks ผ่านเครือข่าย node บิตคอยน์ วิวัฒนาการของ Node การขุดบิตคอยน์ (bitcoin mining) เพื่อยืนยัน transaction ใน block ด้วย proof of work และการใช้ difficulty adjustment เพื่อควบคุม block time ให้เฉลี่ยอยู่ที่ 10 นาที ซึ่งเป็นการควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้เป็นไปตามนโยบายการเงินของบิตคอยน์

Lecture Note 3 Download Link

Unit-4

Unit 4/8: Smart contract locking unlock script

Live on Fri, Oct 15, 2021

การสร้าง transaction การ sign transaction ด้วย private key เพื่อสร้าง digital signature เมื่อนำมารวมกับ public key เราเรียกข้อมูลชุดนี้ว่า “ScriptSig” ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่ถูกส่งไปพร้อมกับ transaction เพื่อเป็นหลักฐานให้ Full nodes พิสูจน์ตรวจสอบได้ว่าเรามีสิทธิ์ และได้ใช้สิทธิ์ในการ spend UTXO ใน transaction นี้จริงๆหรือไม่ หาก Full nodes ตรวจสอบแล้วผ่านหมด transaction ของเราก็จะถูกนำไปอยู่ใน block รอยืนยันโดย miner ในลำดับต่อไป เมื่อยืนยันแล้ว transaction ของเราก็จะอยู่ blockchain ฐานข้อมูลบัญชีบิตคอยน์ตลอดไป

Lecture Note Download Link

Unit-5

Unit 5/8: Governance and Decentralization
Live on Fri, Oct 22, 2021

อย่างที่พี่ชิตเคยพูดไว้ technology crypto นั้นไม่ยาก สามารถ copy และดัดแปลงกันได้เพราะเป็น open source แต่สิ่งที่ยากที่สุด คือ การจัดการการเปลี่ยนแปลง ภายใต้แนวคิด ของการกระจายอำนาจ “Decentralized Governance” เพราะต่างคนต่างมีความเห็นที่แตกต่างกัน ต่างก็เห็นประโยชน์ส่วนตัว ทำอย่างไรให้กลุ่มคนเห็นพ้องกันโดยไม่มีใครมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด จนได้มาซึ่งฉันทามติของกลุ่ม หรือ consensus rules ซึ่งเปรียบเสมือนธรรมนูญของระบบ

Unit 5 ว่าด้วยเรื่องสำคัญอีก 2 เรื่อง คือ Governance และ Decentralization บิตคอยน์คือ ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี โปรโตคอล ซึ่งต้องมีการอัพเดทและอัพเกรดอยู่เรื่อยๆ เพื่อต่อยอด function การทำงาน รวมถึงการเพิ่มความปลอดภัยของ network และความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน เรามีขั้นตอนและวิธีการอย่างไร ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์บิตคอยน์

Decentralization คือหัวใจ security model ของบิตคอยน์ และเกือบจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของบิตคอยน์ หากไม่ decentralized ก็ไม่มีบิตคอยน์ เราจะปกป้อง รักษา และดำรงความเป็น decentralization ของมันได้อย่างไร

Lecture Note Download Link

Unit-6

Unit 6/8: Properties of Money Fiat vs Crypto
Live on Fri, Oct 29, 2021

function ของ money คุณสมบัติของ good money และ layer ของ money

Lecture Note: Download Link

Unit-7

Unit 7/8: Exchange Wallet and Holding Strategies
Live on: Fri, Nov 5, 2021

BTC price, BTC market การเลือกใช้บริการ Exchange และ Wallet รวมถึง Strategies ในการซื้อและเก็บ BTC

Lecture Note: Download Link

admin
Written by @QQ