ราคาเหรียญ ท็อป10 เรียงตาม มูลค่าตามราคาตลาด (Market Cap)

  • USD
  • EUR
  • GPB
  • AUD
  • JPY

เหรียญ ท็อป10 ราคาเงินบาท + การเปลี่ยนแปลง

CryptoCurrencyTHBChange 1hChange 24hChange 7d
Bitcoin741,237 0.35 % 2.84 % 2.19 %
Ethereum50,223 0.22 % 3.31 % 0.33 %
--- --- --- ---
Polkadot240.10 0.16 % 2.50 % 2.70 %
XRP17.26 0.32 % 3.53 % 2.21 %
Cardano16.16 0.05 % 1.92 % 4.18 %
--- --- --- ---
Litecoin2,040.6 0.20 % 3.61 % 1.28 %
Bitcoin Cash4,395.8 0.32 % 1.61 % 0.15 %
BNB10,829 0.14 % 0.80 % 4.08 %
--- --- --- ---
--- --- --- ---
SIX Network1.910 0.02 % 0.65 % 0.71 %
Dogecoin2.270 0.01 % 1.44 % 1.51 %